Uudiskiri #11: Mis küll võib tänavat elavamaks muutes valesti minna?

...ja mis edasi saab?

Faehlmanni-Tobiase-Kollase tänavate uus liikluskorraldus on viimaks enam-vähem paika saanud (kuidas kõik algas, kirjutas Martin ühes juunikuises uudiskirjas), mis annab hea võimaluse tagasivaateks. Ühtepidi on see meie endi jaoks Elavas Tänavas oluline õppimiskoht reaalsete linnaruumi muudatuste algatamisel ja läbiviimisel. Teisalt andis see lähivaate Tallinna linnavalitsuse ja transpordiameti igapäeva protsessidesse.

Seega - oleme olulise kogemuse võrra rikkamad, saime pisut rohkem aimu sellest, miks ka head algatused alati kvaliteetse lõpplahenduseni ei jõua ning seda kogemust nüüd teiega jagamegi.

Loe kõigest detailsemalt meie BLOGIST.

See protsess ei lõppe meie jaoks siin. Praeguseks on paika saanud vaid liiklusskeem ning edasi on vaja teostada haljastus ja linnaruumi arendamine, näiteks pingid, pinksilauad ja muud elemendid. Oluline on ka lisada, et Elav Tänav oli projektis muutuse algataja rollis, projektijuhtimine ja eelarve on olnud täies mahus Tallinna Linnavalitsuse korraldada. 

Kokkuvõttes näeme, et kohalike elanike soovil on võimalik linnaruumi tänapäevasemaks muuta. Vaja on pealehakkamist, arhitekti kaasamist, erinevate osapooltega kooskõlastamist ja linnavalitsuses õigete inimestega kontakti leidmist. Meie projekti kogemusest lähtuvalt on oluline algset ideed ja eesmärke laiemalt piirkonna elanikele tutvustada, linnavalitsusega suheldes paluda läbipaistvust nii kooskõlastuste, ajakava kui ka haljastuse aspektidest. Tööde teostamise etapis linnavalitsusega dialoogis pidevalt järelvalvet teostada ja proovida lahendused teostada võimalikult kuluefektiivselt. 

Loodame, et meie kogemus aitab järgmisi linnaruumi muutusi ellu viia sujuvamalt.