Uudiskiri #12: Laste ja noortega arvestav linnaruum

Kooliaasta alguse puhul teeme natukene pikemalt juttu lastest ja noortest. Elava Tänava liikmete hulgas on ka mitmeid lapsevanemaid ning kooliaasta algus tähendab alati päris suurt rütmimuutust. Kuid üks asi, mis sellega ka vältimatult kaasas käib on mure, et linnaruum lastega ka arvestaks - et neil oleks turvaline, et nad saaksid linnaruumis ise hakkama ja et neil oleks paiku, kus sõpradega mõnusalt aega veeta.

1. 

Riigikantselei juurde loodud ligipääsetavuse rakkerühma juht Keit Parts on nentinud, et enamik meid ümbritsevaid ruume, kogemusi ja teenuseid on loodud “keskmise” inimese järgi, kelleks on heas vormis keskmist kasvu paremakäeline keskealine täiskasvanu. Ometigi moodustavad keskmised inimesed ainult 49% Eesti elanikkonnast. Võib-olla tundub natukene ebaloogiline, aga keskmise järgi disainides välistame me paljud kasutajad või muudame nende kogemuse väga ebamugavaks. Kuidas me saaksime teha nii, et avalik ruum vastaks paremini ka mitte-keskmiste - laste ja noorte, aga ka vanemaealiste, liikumisraskustega inimeste vajadustele ja ootustele? 

2.

Väga tervitatava algatusena on mitmed avalikud asutused asunud koostööd tegema Rakendusliku Antropoloogia Keskusega. RAK on antropolooge koondav uuringukeskus, kes aitab kvalitatiivseid uuringuid tehes vastata küsimustele, miks ja kuidas, lähtudes inimeste kogemustest ning arusaamadest. Näiteks viis RAK ligipääsetavuse rakkerühma tellimusel läbi uuringu laste ligipääsetavusest ning kogukonnauuringu Hundipea asumi arendusele. RAKi uuringute laadsed kvalitatiivsed uuringud aitavad jõuda näiteks selliste, üldse mitte keskmiste, kuid suurepäraselt funktsionaalsete tänavateni

3.

KOVi valimiste eel on RAKiga koostööd tegemas ka lasteombudsman. Õiguskantsleri Kantselei ootab kõiki alla 18-aastaseid lapsi märkama ja jäädvustama oma kodukohas paiku, mis tuleks lapsesõbralikumaks muuta, mis on lastele ebamugavad või suisa ohtlikud. Saadetud fotosid kasutab Õiguskantsleri Kantselei selleks, et KOVi valimiste eel juhtida kohalike otsustajate tähelepanu laste ja noorte kogemusele nende valimisringkonnas ning meenutada, et ka laste ja noorte arvamust tuleb kohalikku elu korraldades kuulata. Lasteombudsman palub lastel oma tähelepanekud jäädvustada digifotodele ja saata fotod koos lühikese selgitusega e-posti aadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee. Tee ise, oma õe või venna, lapse või lapselapsega harjutus läbi - tähtaeg fotode saatmiseks on 10. september 2021!

4.

Palusin ühel 6-aastasel poisil ning 11-aastasel tüdrukul lasteombudsmani üleskutse järele proovida. Nende vahetu kogemus sõnas ja pildis illustreerib seda uudiskirja.

Ave Habakuk